Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Op de werkvloer liggen ongevallen altijd op de loer. Om de kans op gevaarlijke situaties tot een minimum te beperken, is ieder bedrijf met personeel in dienst volgens de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie te doen. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangegeven waar op de werkvloer gevaren en risico’s gelopen kunnen worden. Het gaat in dat geval om arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen. Een risico-inventarisatie en -evaluatie bestaat daarnaast uit een plan om deze risico’s en gevaren tot een minimum te beperken.
Hoe stel je een risico-inventarisatie en -evaluatie op?
Wil jij een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen voor jouw onderneming? Begin dan altijd eerst met in kaart brengen van de risico’s die medewerkers binnen jouw bedrijf lopen. Heb je al maatregelen genomen om deze risico’s te beperken? Dan moet je deze ook meenemen. Wanneer je alle risico’s in kaart hebt gebracht, rangschik je deze op mate van belangrijkheid. Tot slot stel je een plan van aanpak op. Hierin stel je de maatregelen vast die getroffen worden om geïnventariseerde gevaren en risico’s tot een minimum te beperken.
Laat medewerkers een veiligheidstraining volgen
Binnen een bedrijf bestaat altijd de kans op een bedrijfsongeval. Dit komt vast en zeker aan het licht bij jouw risico-inventarisatie en -analyse. Om bij een dergelijk ongeval direct actie te ondernemen, is het van belang dat er mensen zijn die een veiligheidstraining hebben gevolgd. Tijdens deze training hebben zij onder meer geleerd verschillende soorten letsel te herkennen. Daarnaast weten zij precies hoe zij moeten handelen. Met een veiligheidstraining kun jij dus kostbare tijd winnen voor de hulpdiensten gearriveerd zijn.